Untitled Document

Rich's Cream

35.000₫

25.000 ₫

Chocolate Chip 2 màu

160.000₫

150.000 ₫

Chocolate Chip đen

160.000₫

150.000 ₫

Cốm Chocolate

80.000₫

72.000 ₫

Pump Syrup - Maulin

85.000₫

80.000 ₫

Ly Đong Inox

50.000₫

35.000 ₫

Bình Shaker - 350ml

78.000₫

60.000 ₫

Gas Làm Soda - ISI

110.000₫

100.000 ₫

Gas Làm Soda - Whip It

105.000₫

95.000 ₫

Màng Ép Miệng Ly PP

430.000₫

420.000 ₫