Untitled Document

Syrup Dâu Trình Huy

130.000₫

120.000 ₫

Syrup Caramel Trình Huy

130.000₫

120.000 ₫

Hạt Thủy Tinh Nho - HC

170.000₫

160.000 ₫

Topping Base

78.000₫

68.000 ₫

Rich's Cream

35.000₫

25.000 ₫

Chocolate Chip đen

160.000₫

150.000 ₫

Bông Tulip - ISI

120.000₫

100.000 ₫

Gas Làm Kem - ISI

125.000₫

122.000 ₫

Hộp chống ồn - Omniblend

2.200.000₫

2.000.000 ₫

Máy Làm Coffee Đá Xay

20.000.000₫

19.500.000 ₫