Untitled Document

Chocolate Chip 2 màu

160.000₫

150.000 ₫

Rich's Cream

35.000₫

25.000 ₫

Cốm Chocolate

80.000₫

72.000 ₫

Pump Syrup Sauce - Monin

170.000₫

160.000 ₫

Bình Làm Kem 1000ml

2.700.000₫

2.600.000 ₫

Gas Làm Soda - Whip It

105.000₫

95.000 ₫

Cối Máy Xay - OmniBlend

1.700.000₫

1.600.000 ₫

Màng Ép Miệng Ly PP

430.000₫

420.000 ₫

Ron Cao Su - ISI

110.000₫

100.000 ₫