Untitled Document

Topping Base

78.000₫

68.000 ₫

Rich's Cream

35.000₫

25.000 ₫

Chocolate Chip 2 màu

160.000₫

150.000 ₫

Chocolate Chip đen

160.000₫

150.000 ₫

Bình Twist & Sparkle

1.100.000₫

999.000 ₫

Bình Làm Kem 500ml - ISI

2.600.000₫

2.400.000 ₫

Màng Ép Miệng Ly PP

430.000₫

420.000 ₫

Gas Làm Soda - ISI

110.000₫

100.000 ₫

Cối Máy Xay - Vitamix

5.000.000₫

4.500.000 ₫

Bông Tulip - ISI

120.000₫

100.000 ₫