Untitled Document

Topping Base

78.000₫

68.000 ₫

Chocolate Chip 2 màu

160.000₫

150.000 ₫

Rich's Cream

35.000₫

25.000 ₫

Ly Đong Nhựa 250ml

115.000₫

100.000 ₫

Bình Nhựa

25.000₫

20.000 ₫

Ly Đong Inox

50.000₫

35.000 ₫

Bình Làm Soda 1000ml - ISI

2.100.000₫

1.907.000 ₫

Gas Làm Kem - Whip It

100.000₫

95.000 ₫

Gas Làm Soda - ISI

110.000₫

100.000 ₫

Hộp chống ồn - Omniblend

2.200.000₫

2.000.000 ₫