Untitled Document

Topping Base

78.000₫

68.000 ₫

Rich's Cream

35.000₫

25.000 ₫

Chocolate Chip 2 màu

160.000₫

150.000 ₫

Bình Làm Kem 1000ml

2.700.000₫

2.600.000 ₫

Ly Đong Nhựa 250ml

115.000₫

100.000 ₫

Túi Zipper

2.200₫

1.200 ₫

Ron Cao Su - ISI

110.000₫

100.000 ₫

Bông Tulip - ISI

120.000₫

100.000 ₫

Máy Làm Coffee Đá Xay

20.000.000₫

19.500.000 ₫

Cối Máy Xay - OmniBlend

1.700.000₫

1.600.000 ₫