Untitled Document

Bình Làm Kem Nhôm 500ml

1.200.000₫

1.100.000 ₫

Bình Làm Soda 1000ml - ISI

2.100.000₫

1.907.000 ₫

Bình Shaker - 350ml

78.000₫

60.000 ₫

Pump Syrup Sauce - Monin

170.000₫

160.000 ₫

Cối Máy Xay - Vitamix

5.000.000₫

4.500.000 ₫

Ron Cao Su - ISI

110.000₫

100.000 ₫

Màng Ép Miệng Ly PP

430.000₫

420.000 ₫