Untitled Document

Syrup Pumpkinpie Torani

165.000₫

162.000 ₫

Syrup Pomergrante Torani

165.000₫

162.000 ₫

Syrup Pine Apple Torani

165.000₫

162.000 ₫

Topping Base

78.000₫

68.000 ₫

Cốm Chocolate

80.000₫

72.000 ₫

Chocolate Chip 2 màu

160.000₫

150.000 ₫

Rich's Cream

35.000₫

25.000 ₫

Ly Đong Inox

50.000₫

35.000 ₫

Bình Rắc Bột

120.000₫

100.000 ₫

Bình Làm Kem 500ml - ISI

2.600.000₫

2.400.000 ₫

Gas Làm Soda - ISI

110.000₫

100.000 ₫

Máy Làm Coffee Đá Xay

20.000.000₫

19.500.000 ₫

Ron Cao Su - ISI

110.000₫

100.000 ₫

Màng Ép Miệng Ly PP

430.000₫

420.000 ₫