Untitled Document

Syrup Tiramisu 1705

165.000₫

160.000 ₫

Syrup Vanilla Monin

210.000₫

200.000 ₫

Syrup Red Raspberry

165.000₫

162.000 ₫

Ly Đong Inox

50.000₫

35.000 ₫

Bình Làm Kem Inox 1000ml

2.300.000₫

2.200.000 ₫

Bình Rắc Bột

120.000₫

100.000 ₫

Cối Máy Xay - Vitamix

5.000.000₫

4.500.000 ₫

Gas Làm Soda - Whip It

105.000₫

95.000 ₫

Hộp chống ồn - Omniblend

2.200.000₫

2.000.000 ₫